Update & uitbreidingen

Het bestand met personen is met ca. 2000 gegroeid tot 20.150.

Een viertal verwante families zijn verkend.

    Van der Neut, gerelateerd aan Plomp te Amsterdam,
    Roffel, gerelateerd aan Plomp te Amsterdam, afkomstig uit Drenthe,
    Bos, gerelateerd aan Taal te Den Helder,
    Van der Elst, gerelateerd aan Bos – Taal te Den Helder.

De laatste twee afkomstig uit Pijnacker.

Zie blad ‘Verwante families’

Voorts vele aanvullingen en correcties.

Update database

Het bestand is verder uitgebreid met 973 personen.

Aanvullingen vonden plaats m.b.t. de familie de Leeuw.
Aanvullingen vonden plaats m.b.t. de familie Taal te Zaandam.

Eerste helft 18e eeuw trouwden een broer (Mr. Cornelis Tael geb.1693) en zus (Cornelia Marija Tael geb.1696) van de tak uit Brielle met een zus en broer uit de (vnl. Delftse) familie van der Goes van Naters. De twee gezinnen van der Goes <> Tael hadden geen manlijke nakomelingen.
De beide families kenden elkaar vanuit handel en bestuur te Brielle en Voorne. Van der Goes – en waren Heer van Naters en Pancrasgors. Naters (Natterdaal) was een gebied ten noordoosten van Rockanje op Voorne.
Een deel van de stamreeks van der Goes is uitgewerkt.

Familie Zeilstra te Leiden

Deze familie Zeilstra is afkomstig uit Earnewâld / Eernewoude e.o., een Fries dorp in de gemeente Tietjerksteradeel. De mannen waren veenboer en/of schipper.

Men hield zich niet enkel bezig met het winnen van de toenmalige brandstof turf, maar ook met het verhandelen daarvan. In de steden was meer koopkrachtige vraag, en daarheen vervoerden en verkochten de schippers.
Leiden werd veelvuldig bezocht, en uiteindelijk ging men er wonen.

Zie verder in de parenteel van Cornielus (Zeilstra)

Tael in Leyden

De oude Hollandse stad Leiden kent een familie (van der) Tael | Taal in haar historie. Teruggaand in de tijd komt men uit bij twee broers, afkomstig uit Brielle.

Aldaar eindigt het spoor bij Simon Evertsze Tael. Voor april 1644 is er geen vermelding rond zijn bestaan meer te vinden. Of deze tak verwant is aan de burgermeesters-familie is dus niet met stelligheid vast te stellen. Wel ligt hier weer een aanwijzing dat de familie Tael | Taal uit den Briel afkomstig is.

Parenteel Sijmon Evertsze Tael

Nieuwe opzet site afgerond

De webpagina’s m.b.t. de genealogie zijn vervangen, door nieuwe in een andere stijl. De kleurstelling is lichter. De familiehistorie heeft nog het oorspronkelijke ontwerp, ook bereikbaar via een apart webadres.

Stamboom – informatie over het nabije deel van de familie is vanaf de startpagina in 1 klik te bereiken. Overige informatie is in 2 a 3 klikken te bereiken. Raadplegen van de database vereist als gebruikelijk bij Aldfaer meerdere selecties.

De parenteel van Heyndrick Tael is geactualiseerd.

Nieuwe opzet website

Na een meerjarige onderbreking worden de site en de inhoud, weer onderhouden. Als eerste is de nieuwsrubriek op andere wijze opgezet, met behulp van WordPress.

Gaandeweg zal de site worden gerenoveerd. Onderliggend bestaat de website uit meerdere delen: WordPress – blog, Aldfaer database, pagina’s met genealogische overzichten, en familie – informatie.

De wijzigingen die in de loop der jaren op voorgaande sites werden aangebracht, zijn in de eerste twee berichten weergegeven.