Nieuw op 1e site – tot 11 juli 2007

11 juli 2007
Aan de beschrijving van de familiehistorie zijn recentere edities over de familie Taal, en de (Over-) Grootouders de Leeuw toegevoegd.

20 mei 2007
Het is leuk om de eigen stamboom uit te zoeken en de bijbehorende persoonsgegevens te verzamelen. Om het een en ander meer “levend” te maken wordt in een aantal hoofdstukjes de familiehistorie van de Taal’en in Den Helder beschreven. Werkende weg worden versies van de diverse hoofdstukken op de site geplaatst. De bedoeling is om bij het schrijven volgtijdelijk de generaties terug te gaan.

8 maart 2007
Er is een volgende uitbreiding van ruim 1200 personen op de site gepubliceerd. Dit naar aanleiding van documentatie ter beschikking gesteld door C.P. v.d. Hoek. Deze gaf aanvullingen zowel als aanleiding tot verder uitzoeken. Ook een engelstalige tekst vanuit een amerikaanse tak van de familie Ippel komt uit deze bron.

Vernieuwd zijn/worden de parenteel van de familie Ippel, en de kwartierstaat van J. Visser.
Voorts is de site uitgebreid met een sitemap, en een nieuwe selectie.

dec 2006
Ten opzichte van de eerste editie van deze site, is een aantal aan de familie van den Hoek verwante families nader uitgewerkt. Hiermee zijn aan de database ca. 1300 personen toegevoegd, waarvan de teller intussen op ruim 3400 personen staat.

Het betreft de families: Cornet, Visser en Ippel. Door de decennia heen leven deze families in Werkendam of directe omgeving. Zoals vaker het geval is bij ‘honkvaste’ mensen, zijn meerdere verbindingen tussen de verschillende families ontstaan. Maar gaat men eenmaal weg, dan is het nogal eens ver-weg. (Iets dat in het heden nog weleens is/wordt herhaald.) In de staat Michigan leeft in ieder geval een “schaduw familie” van Ippels respectievelijk Vissers. Aanverwante families zijn indeze ‘de Graaff’ en ‘van Drunen’. Een aantal amerikaanse Ippels is in de database opgenomen. Wat de amerikaanse takken betreft, is meer informatie te vinden bij Klaas de Graaff, die een website met name over de gelijknamige familie ontwikkelt. Op deze site staat naast persoonsgegevens ook achtergrondinformatie over bepaalde gezinnen.

Bij het zoeken naar de familierelaties, zijn ook wat ‘losse’ clusters ontstaan. Mogelijk worden die later aangehaakt aan de ketens van familieleden. Aanvullingen zijn en blijven welkom: Email. De kernen van onze families worden in oa. de vorm van kwartierstaten aangeboden. Deze kwartierstaten gaan uit van de wederzijdse ouders. Dit zijn eigenstandige html-documenten waarbinnen men kan doorklikken op personen. De kwartierstaten van pa & ma van den Hoek zijn naar aanleiding van de uitbreidingen, vernieuwd.
Daarnaast wordt een aantal specifieke selecties gemaakt en gepubliceerd.

Tenslotte is een aantal wijzigingen/correcties op eerdere vastlegging doorgevoerd. Dit oa. naar aanleiding van ontvangen reacties. Waarvoor dank!

Geef een reactie