Tael in Leyden

De oude Hollandse stad Leiden kent een familie (van der) Tael | Taal in haar historie. Teruggaand in de tijd komt men uit bij twee broers, afkomstig uit Brielle.

Aldaar eindigt het spoor bij Simon Evertsze Tael. Voor april 1644 is er geen vermelding rond zijn bestaan meer te vinden. Of deze tak verwant is aan de burgermeesters-familie is dus niet met stelligheid vast te stellen. Wel ligt hier weer een aanwijzing dat de familie Tael | Taal uit den Briel afkomstig is.

Parenteel Sijmon Evertsze Tael