Familie Zeilstra te Leiden

Deze familie Zeilstra is afkomstig uit Earnewâld / Eernewoude e.o., een Fries dorp in de gemeente Tietjerksteradeel. De mannen waren veenboer en/of schipper.

Men hield zich niet enkel bezig met het winnen van de toenmalige brandstof turf, maar ook met het verhandelen daarvan. In de steden was meer koopkrachtige vraag, en daarheen vervoerden en verkochten de schippers.
Leiden werd veelvuldig bezocht, en uiteindelijk ging men er wonen.

Zie verder in de parenteel van Cornielus (Zeilstra)

Geef een reactie