Bestand met personen

Op basis van de doopregisters van de Oude Kerk op Scheveningen, m.b.t. de periode 1811 – 1787, zijn personen, aanvullingen en correcties toegevoegd.