Nieuwe opzet website

Na een meerjarige onderbreking worden de site en de inhoud, weer onderhouden. Als eerste is de nieuwsrubriek op andere wijze opgezet, met behulp van WordPress.

Gaandeweg zal de site worden gerenoveerd. Onderliggend bestaat de website uit meerdere delen: WordPress – blog, Aldfaer database, pagina’s met genealogische overzichten, en familie – informatie.

De wijzigingen die in de loop der jaren op voorgaande sites werden aangebracht, zijn in de eerste twee berichten weergegeven.

Nieuw op 2e site – tot 22 mei 2013

22 mei 2013

Twee overzichten m.b.t. de familie van den Hoek zijn vernieuwd. Te weten de kwartierstaat van C.P. van den Hoek en de parenteel van Bastiaen van [den] Hoek. De Bastiaen die met ‘van Hollant’ trouwde, is volgens de trouwacte te Cuijlenburg geboren. Daar werd in het N.H. doopregister één ‘Hoek’ aangetroffen, kind van Ariën Bastiaense van Hoek en Theuntje Ariëns. Waarschijnlijk is sprake van samenleving.

Verder lezen “Nieuw op 2e site – tot 22 mei 2013”

Nieuw op 1e site – tot 11 juli 2007

11 juli 2007
Aan de beschrijving van de familiehistorie zijn recentere edities over de familie Taal, en de (Over-) Grootouders de Leeuw toegevoegd.

20 mei 2007
Het is leuk om de eigen stamboom uit te zoeken en de bijbehorende persoonsgegevens te verzamelen. Om het een en ander meer “levend” te maken wordt in een aantal hoofdstukjes de familiehistorie van de Taal’en in Den Helder beschreven. Werkende weg worden versies van de diverse hoofdstukken op de site geplaatst. De bedoeling is om bij het schrijven volgtijdelijk de generaties terug te gaan.

Verder lezen “Nieuw op 1e site – tot 11 juli 2007”